Персонализиране на продукта

Оферта-чертеж-или-мостра

1

Предлагам чертеж или мостра

1) Ако можете да предложите подробни чертежи, това е добре.
2) Ако нямате чертеж, можете да ни изпратите оригинални мостри.

2

Изработване на производствен чертеж

Изработваме стандартни производствени чертежи по Ваши чертежи или мостри.

процес5
процес4

3

Потвърждаване на чертежа

Потвърждаваме размера, толеранса, ъгъла на острия ръб и т.н. от двете страни.

4

Материално искане

1) Искате директно класа на материала.
2) Ако нямате представа за класа на материала, можете да ни кажете употребата на продукта, тогава можем да предложим професионални предложения за избор на материал.
3) Ако ни дадете проби, можем да направим анализа на материала върху пробите и да направим същата степен с пробите.

процес3
процес2

5

производство

1) Подготовка на заготовката, инструмента и помощните материали
2) Обработка на продукта - полуготови или завършени и т.н
3) Контрол на качеството (инспекция за всеки процес, проверка на място по време на производството, крайна проверка на готовите продукти)
4) Складиране на готовата продукция.
5) Почистване
6) Пакет
7) Доставка